Vítejte

Jsme rádi, že jste projevili zájem o informace o “Chatě u rybníka Podřezaný”, která se nachází 2km od vesničky Lipnice.

Podřezanský, nebo také Nový Lipnický rybník

Chata byla postavena přímo na břehu rybníka, který se nazývá “Podřezaný“, “Podřeznaský”, nebo “Nový Lipnický”. Rybník je rašelinového typu. Voda v něm je zbarvena dohněda, jelikož do něj přitéká z nedaleké přírodní rezervace Červené blato. Díky své tmavší barvě je voda v rybníce teplejší než jinde. Má rozlohu 68 ha a postavit jej nechal na počátku 16. století augustiniánský klášter. V současné době je chovným rybníkem Rybářství Třeboň. Rybník slouží jako rekreační, je možné jej využít ke koupání nebo k projížďkám na loďce (kanoi), která je součástí vybavení chaty. K vyjížďkám po okolí jsou k dispozici 3 jízdní kola. Aktuální počasí a předpověď můžete sledovat zde. Pokud Vám něco říká geocaching, tak i zde můžete uplatnit své objevitelské touhy, neboť v blízkosti se nacházejí dvě kešky, které můžete ulovit :-).

 

 

  Červené blato

13km směrem na jih od Podřezanského rybníka se nachází národní přírodní rezervace Červené blato, která patří k nejzajímavějším rezervacím v České republice. Toto území spadá pod správu CHKO Třeboňsko. Vrstva rašeliny v této rezervaci dosahuje na některých místech hloubky až osmi metrů. Jedná se v podstatě o močál, nacházející se na okraji Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Rašeliniště je velmi cenné, neboť je dosud málo narušené a zachovalo si tvářnost tundry a druhovou skladbu rostlinstva z raně poledového období. Červené blato patří do skupiny třeboňských rašelinišť, která vznikla v místech terénních depresí. Na začátku jejich vývoje byla před 10 000 až 12 000 lety, tedy koncem poslední doby ledové, slatinná společenstva. Název Červené blato je zřejmě podle hnědooranžově zabarvené vody, která z rašeliniště vytéká a zabarvuje náš Podřezanský rybník.

 

Trocha z historie

Pod hrází Nového lipnického rybníka stával zádušní mlýn, který po roce 1661, kdy třeboňské panství koupil Schwarzenberg, patrně ohrožoval prosperitu panského mlýna v Suchdole. Protože ještě dlouho po třicetileté válce byly vztahy mezi oběma třeboňskými dvory, knížecím a klášterním, hodně vypjaté (prelát augustiniánského kláštera Norbert Herrman se musel soudně domáhat vrácení majetku), ani otázka lipnického mlýna nebyla řešena v rukavičkách. Hejtman schwarzenberského panství Matěj Hossmann z Manfeldu vytáhl 10. července 1672 v noci k Lipnici, jeho pacholci mlýn přepadli, podřezali konstrukci, aby se zřítil, a zničili mlýnská kola. Následovaly dlouhé soudní spory. Místu, kde mlýn stával, se říkalo U Podřezaného mlýna – název Podřezaný přešel na rybník i na rybářskou baštu. (wiki)